Uitstroomprofielen & klassen

De ISK biedt leerlingen 15 verschillende uitstroommogelijkheden: van praktijkschool tot vwo, van mbo-entree tot hbo-schakel. Meer informatie staat in het overzicht.

Wij werken bij de intake met een taalleerbaarheidstoets. Zo bepalen wij voor elke leerling welk niveau voor NT2, rekenen, wiskunde en Engels nodig is.  Zo kunnen we de leerling plaatsen in de juiste klas. De leerlingen zitten gemiddeld 2 tot 2,5 jaar op de ISK.

Klassenstructuur

 

  • Alfabetisering: leerlingen leren lezen en schrijven in het Latijnse schrift. Nadat de leerlingen voldoende gealfabetiseerd zijn, gaan ze naar een starters- of halfgevorderde klas. 
  • Startersklassen: de starters werken toe naar niveau A1. Afhankelijk van hun leertempo doen ze daar 3 tot 9 maanden over.
  • Halfgevorderde klassen: de halfgevorderde leerlingen werken van niveau A1 richting A2 en de snelle leerlingen richting B1.
  • Uitstroomklassen: er zijn verschillende uitstroomklassen, waarin de leerlingen onderwijs krijgen dat gericht is op het vervolgonderwijs.