Ziek

Als uw kind ziek is, moet u voor 8.45 uur bellen naar school. Het nummer dat u moet bellen is:  071-7517555.

Ziek naar huis

De leerling meldt zich af bij zijn of haar mentor. De kaart die uw kind van de receptie meekrijgt, moet u ondertekenen. Wanneer uw kind / pupil weer naar school komt, levert hij /zij de getekende kaart in bij de receptie. 

Afspraak met de dokter

Maak afspraken met de dokter en tandarts zoveel mogelijk na schooltijd. Kan dat niet? Dan meldt de leerling dat bij de receptie en neemt een bewijs mee. Een bewijs kan zijn: 

  • Een briefje van de ouders met een handtekening
  • Een afsprakenkaart
  • Een uitnodiging voor de afspraak

Verlof

Voor het aanvragen van verlof kunt u contact opnemen met mevrouw Meulens.