Disclaimer

De informatie die wordt aangeboden op de sites van de Scholengroep Leonardo da VinciĀ is met grote zorg samengesteld. Scholengroep Leonardo da Vinci kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgenĀ als gevolg van het gebruik, het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de site . De Scholengroep Leonardo da Vinci streeft er naar de site permanent beschikbaar te hebben. Voor de eventuele gevolgen van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de sites kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard.