Ouders

 Uw zoon / dochter / pupil zit op de ISK. Op deze pagina vindt u alle informatie die belangrijk is om uw kind met school te kunnen helpen. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. 

Ouderbijdrage

Wij vragen u ieder jaar een vrijwillige ouderbijdrage. Aan het einde van het schooljaar kan uw zoon / dochter / pupil dan mee op excursie. Wij bezoeken dan bijvoorbeeld  een attractiepark of dierentuin. Daarnaast organiseren we sportactiviteiten en excursies naar musea, het theater en de Tweede Kamer. 

Ouderavond

De mentor van uw kind nodigt u aantal keer per jaar op school uit. Aan het begin van het schooljaar om kennis te maken, op de andere avonden bespreekt de mentor het rapport en de voortgang van uw kind. Aan het einde van het schooljaar geeft de mentor u ook informatie en advies over de klas of school waar uw kind naar toe gaat. U ontvangt voor iedere ouderavond een uitnodiging van de mentor. Wij verwachten dat u op deze avonden samen met uw kind naar school komt.

Ouderraad

U bent van harte welkom in onze ouderraad. De ouderraad komt ongeveer vier keer per jaar samen om met docenten van de ISK over de inhoud van het onderwijs na te denken, feestdagen te organiseren. mee te helpen op school en om andere ouders te ontmoeten. 

Schoolsysteem in Nederland

Kinderen van 4 tot 12 jaar gaan in Nederland naar de basisschool. Die school geeft in groep 8 een advies over het vervolgonderwijs van uw kind. Daarna gaat uw kind naar de middelbare school. Op de middelbare school volgt uw kind onderwijs op het vmbo, de havo of het vwo. Het vmbo bereidt voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), de havo op het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het vwo bereidt voor op de universiteit.

  • Hier vindt u meer informatie over het onderwijsssysteem in Nederland.
  • U kunt op de site van het Nuffic het Nederlandse onderwijs vergelijken met het onderwijs uit andere landen.  Op deze website vindt u ook informatie over het waarderen van diploma’s uit het buitenland.

Wie bieden op onze school diverse trajecten aan waardoor uw kind kan doorstromen naar alle niveaus in het middelbaar of vervolgonderwijs.