Aanmelden

Een ouder, verzorger, voogd of medewerker van een gecertificeerde instelling kan een leerling van 12 tot 18 jaar aanmelden op de ISK. U kunt daarvoor een afspraak maken door een e-mail te sturen naar:

aanmeldenisk@davinci-leiden.nl

 

De volgende documenten moet u meenemen naar het gesprek:

  • een paspoort, ID-kaart of verblijfsdocument van ouders/verzorgers en kind/pupil;
  • bewijs van aankomstdatum; bijvoorbeeld de persoonslijst.
  • een uittreksel van de BRP; dit is een bewijs dat u in de gemeente woont en kunt u bij de gemeente aanvragen. U kunt een afspraak maken bij de gemeente Leiden om het BRP op te halen.
  • BSN nummer van uw kind/pupil, indien beschibaar.
  • rapporten van de vorige school, indien beschikbaar;
  • de naam en de gegevens van de huisarts van uw kind/pupil;

De leerling maakt na de intake een aantal toetsen om te bepalen welke klas het beste bij de leerling past.